Urnik rednih vadb
NA SPLETU

JOGA ZA DOBRO POČUTJE - SPLETNA VADBA
 
sreda 20.00 - 21.00  

   petek 20.00 - 21.0

MOČNA & ZDRAVA: 
8-TEDENSKA OBNOVA ŽENSKE VITALNOSTI IN ZDRAVJA


V ŽIVO

JOGA

ponedeljek 19.30 - 21.00  

torek 20.00 - 21.30  

   četrtek 19.30 - 21.0


 ZVOČNA KOPEL S TIBETANSKIMI SKLEDAMI


1. in 2. petek v mesecu 19.00 - 20.00  

Prijava na: 
drustvopotsrca@gmail.com
Cenik
NA SPLETU
JOGA ZA DOBRO POČUTJE
- SPLETNA VADBA
1 mesec (8 vadb): 48 €
3 meseci (24 vadb): 130 €
MOČNA & ZDRAVA: 
8-TEDENSKA OBNOVA ŽENSKE VITALNOSTI IN ZDRAVJA
8 tednov: 147 €
V ŽIVO
JOGA
 
 1 obisk (90 min): 15 €
   1 mesec (4 obiski): 48 €
1 mesec (8 obiskov - 2x tedensko): 80 €
   3 meseci (12 obiskov): 130 €
3 meseci (24 obiskov -2x tedensko): 220 €
INTENZIVNE TEMATSKE DELAVNICE
Delavnica joge (2h): 25 €
Delavnica regenerativne joge (3h): 30 €
Delavnica biodanze (2h): 30 €
Zvočna kopel (1h): 20 €
2x Zvočna kopel (v 1 mesecu): 35 €
INDIVIDUALNA VADBA JOGE
60 min: 40 €
Zakup 3 tretmajev: 100 €
(vsake dodatne začete pol ure = 20 €)
INDIVIDUALNA JOGA S COACHINGOM
90 min: 60 €
Zakup 3 tretmajev: 150 €
(vsake dodatne začete pol ure = 20 €)
INDIVIDUALNA VADBA REGENERATIVNE AROMA JOGE
90 min: 60 €
Zakup 3 tretmajev: 150 €
(vsake dodatne začete pol ure = 20 €)
 
ZVOČNA TERAPIJA S TIBETANSKIMI SKLEDAMI
do 30 min: 30 €
ACCESS BARS® TRETMA 
Z OSEBNIM SVETOVANJEM
120 min: 90 €
Zakup 3 tretmajev: 255 €
Zakup 10 tretmajev: 81
0 €
(120 min vključuje 45 min svetovanja in 75 min Access Bars terapije; vsake dodatne začete pol ure svetovanja = 20 €)
ACCESS BARS® TERAPIJA 
75 min: 65 €
 
Celostno psihološko svetovanje z energijskim zdravljenjem
60 min: 60 €
(
vsakih dodatnih 
začetih 10 min = 10 €)

 
Prvi posvet
in izdelava terapevtskega plana
60 min: 60 €
 
 
Splošni pogoji obiskovanja vadb, delavnic in terapij
VADBE

Mesečne karte za vadbo v živo vključujejo 4 oziroma
8 obiskov, trimesečne karte pa 12 oziroma 24 obiskov.
Veljavnost karte začne teči s 1. dnem meseca.

Mesečne karte za spletno vadbo joge vključujejo 8 obiskov,
trimesečne karte pa 24 obiskov.
Veljavnost karte začne teči s 1. dnem meseca.

Posamezne vadbe se lahko po predhodni napovedi ne glede na urnik izvedejo
drug dan v tednu. 

V primeru, da se po prvi vadbi v živo odločite za nakup mesečne ali
trimesečne karte, se cena ene vadbe upošteva in se odšteje od cene
kupljene karte. 

V času praznikov in šolskih počitnic se urnik lahko prilagaja.
V primeru, da vadbe odpadejo, se veljavnost mesečnih in trimesečnih kart
avtomatsko podaljša.

V primeru, da v enem mesecu pride manj ali več vadb, se cena karte temu primerno prilagodi oziroma se temu prilagodi urnik vadb. 

S karto se zakupi mesto na izbrani vadbi, izjemoma se lahko nadomešča na drugih vadbah s predhodno najavo. 

Odsotnost na vadbi se sporoči vsaj 5 ur pred začetkom vadbe, sicer se šteje pisotnost na vadbi. 
 
Po poteku veljavnosti kart vadbe propadejo in jih ni več mogoče koristiti, morebitne izostanke se lahko nadomesti v času veljavnosti karte. Če to ni mogoče iz opravičljivih razlogov, je pri mesečnih in trimesečnih kartah izjemoma po predhodnem dogovoru možno doplačilo za podaljšanje veljavnosti karte za 1 mesec v višini 20 €. Morebitne dodatne obiske v tem mesecu se doplača po veljavnem ceniku. Za spletne vadbe podaljševanje karte ni mogoče. 
 
V primeru prekinitve obiskovanja vadb denarja ne vračamo. Karte niso prenosljive na drugo osebo. Pridružujemo si pravico do spremembe urnika.
 
V primeru, da nam država prepove izvajanje dejavnosti in moramo studio zapreti, boste vse zakupljene vadbe dobili v elektronski obliki: vadbe bodo potekale po urniku preko spleta, na voljo bodo tudi posnetki. Denarja tudi v tem primeru ne vračamo.
 
Denar vračamo samo v primeru, da vam zaradi naše krivde ne moremo zagotoviti vadb, ki ste jih zakupili (recimo ukinitev terminov).

 
DELAVNICE

Prijava na delavnico je veljavna s pisnim dogovorom prek e-pošte. Mesto na delavnici je potrjeno in rezervirano z vnaprejšnjim vplačilom.

V primeru pisno sporočene odpovedi več kot 24 ur pred začetkom delavnice se vplačani znesek v celoti vrne. V primeru pisno sporočene odpovedi več kot 12 ur pred začetkom delavnice se za kritje administrativnih stroškov zadrži 10 % višine cene delavnice. 
V primeru pisne odpovedi do 12 ur pred začetkom delavnice se zadrži 20 % višine cene delavnice. V primeru pisne odpovedi do 5 ur pred začetkom delavnice se zadrži 50 % višine cene delavnice. V primeru, da je bilo mesto na delavnici potrjeno, rezervirano in vplačano ter odsotnost ni bila sporočena pred začetkom delavnice, se zadrži celotna višina cene delavnice. 
INDIVIDUALNO DELO

Termin individualne vadbe, tretmaja ali terapije se dogovori po e-pošti ali telefonu. 

Morebitno odpoved je potrebno sporočiti vsaj 12 ur pred dogovorjenim
terminom, sicer se šteje, kot da je bil termin koriščen in storitev opravljena ter se izda račun. 
Cenik velja od 1.2.2022 dalje. 
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in
programa storitev.