top of page

Pravno obvestilo

Ta spletna stran je last Mojce Tavčar, ki upravljam to spletno mesto. Vse vebine, objavljene na tem spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati samo v nekomercialne namene. Pri tem je potrebno spoštovati in navesti avtorske pravice in se brez tega brez mojega dovoljenja ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Po svojih najboljših močeh se trudim, da na tem spletnem mestu objavljam le pravilne in ažurne podatke ter informacije. Vendar pa ne morem zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov ter za to ne prevzemam odgvornosti. Prav tako ne prevzemam nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe na tem spletnem mestu objavljenih informacij, podatkov ali navodil oziroma zaradi začasnega nedelovanja spletnega mesta.

Zasebnost obiskovalcev moje spletne strani mi je zelo pomembna. Zato so vsi podatki, ki jih pridobim na spletnem mestu prek kontaknih obrazcev, uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. Vsi podani osebni podatki ostanejo zasebni in ne bodo posredovani tretji osebi brez vašega predhodnega privoljenja.

Pridržujem si pravico, da kadarkoli spremenim katerekoli podatke oziroma vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov spletne strani.Pri tem ne nosim odgovornosti za posledice teh sprememb.

Obiskovalec tega spletnega mesta z njegovo uporabo potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

Splošni pogoji poslovanja

Cenik skupinskih vadb velja od 1.09. 2020 dalje. 

Veljavnost mesečne karte skupinskih vadb v živo je 1 mesec (npr. januar) in zajema znotraj meseca 4 vadbe. Veljavnost 3-mesečne karte je 3 mesece (npr. januar, februar, marec) in zajema 12 vadb znotraj treh mesecev. Po preteku karte neizkoriščenih vadb ni mogoče koristiti. Prenos neizkoriščenih vadb je izjemoma mogoč ob nakupu istovrstne karte v sledečem obdobju. V tem primeru je mogoče neizkoriščene vadbe koristiti znotraj tega obdobja (torej 1 mesec ali 3 meseca, odvisno od predhodno kupljene karte). 

 

Veljavnost nakupa individualne ure ali terapije je 30 dni od dneva nakupa. Po preteku tega obdobja neizkorišenih individualnih ur ali terapije ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščene individualne ure oziroma terapije možno podaljšati še 30 dni od preteka veljavnosti karte.

Možnost koriščenja darilnega bona je 90 dni od dneva nakupa. Po preteku veljavnosti bona ni mogoče koristiti. Z zdravniškim opravičilom je neizkoriščen bon možno podaljšati še 30 dni od preteka veljavnosti bona.

Vse karte so neprenosljive in neizmenljive. 

Vračilo denarja za neizkoriščene karte ni možno. 

 

V primeru izredne opravičene odsotnosti (bolezen ali poškodba), ki je daljša od 14 dni, se ob pravočasni predložitvi pisne dokumentacije (v roku 7 dni od zadnjega dneva izostanka) karta v dogovoru z vodjo storitev lahko izjemoma podaljša. V primeru dopustov ali podobnih neupravičenih razlogov se karte ne podaljšujejo. 

V  primeru, da vnaprej veste, da se ne boste mogli udeležiti določenih vadb v tekočem (plačanem) mesecu lahko koristite plačane ure na drugih lokacijah po Posavju v tekočem (plačanem) mesecu/obdobju, potrebna je le predhodna pisna prijava po e-pošti (info@nezkakoritnik.si) ali po telefonu 040 429 442. Po preteku veljavnosti karte neporabljene ure propadejo.

Z uporabo spletne strani www.nezkakoritnik.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Če se vadbe v sezoni ne izvajajo zaradi praznikov ali drugih dogodkov (dopust), se veljavnost kart ustrezno podaljša. 

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za podjetja. Vse cene so v eurih.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (na primer posredovali določene informacije, nujne za uspešno sodelovanje) oziroma uredili plačilo, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju, in bo vaša celotna izkušnja z društvom več kot pozitivna.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi društva se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji, predstavljenimi na sestanku, telefonskem ali osebnem, v relevantnem prodajnem pismu oziroma na drugih straneh spletnega mesta.

Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov niso predmet pogajanja. Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in NI VRAČLJIVA.

Pridružujemo si pravico do sprememb cen in programa storitev

Spletno mesto podjetja Športne storitve, Petra Nežka Koritnik s.p. (v nadaljevanju podjetje) je sestavljeno iz različnih strani, ki jih upravlja in so v lasti podjetja. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače. Podjetje si pridružuje pravico, da občasno, brez predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.nezkakoritnik.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.nezkakoritnik.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti

Uporaba spletnega mesta: Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli (p)oškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.

Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev na spletnem mestu je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vaš vnos ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si boste onemogočili nadaljnje sodelovanje.

Z uporabo spletnega mesta se zavezujete, da NE BOSTE:

  • obrekovali, grozili, žalili ali kako drugače nesprejemljivo postopali proti drugim uporabnikom spletnega mesta ali podjetju,

  • objavljali neprimernih, nezakonitih ali neprimernih tem, imen in informacij;

  •  oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, razen če so taka sporočila izrecno dovoljena na posamezni strani spletnega mesta;

  • kršili veljavne zakonodaje in predpisov;

  • na kakršen koli način zavestno škodili drugim uporabnikom ali podjetju, ali jih vznemirjali.
    Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem
    mestu, ni dovoljeno.

Društvo si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.

Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji. Podjetje ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu – kar je vedno popolnoma prostovoljno in ni plačljivo, vendar z objavo dovolite uporabo tega, kar ste predložili, v okviru poslovanja, vključno s pravicami – brez omejitve – do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza, javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja predloženega; dovolite pa tudi objavo svojega imena v zvezi s tem, kar ste predložili (denimo priporočilo, mnenje, predlog).

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Ponudnik  za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje  pridobljene uporabnikove podatke.

ODPOVED ODGOVORNOSTI
Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu nezkakoritnik.si, niti v zvezi z vsebinami in postopki dela s strankami in komunikacije s prijavljenimi v bazo podjetja.

Na nasvete, ki jih prejmete na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, se ne zanašajte v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami. V teh primerih se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, društvo ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta. Podjetje tudi v nobenem primeru ni odgovorna za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj ste za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi vam osebno taka implementacija koristila, odgovorni sami.

MERODAJNO PRAVO
Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije. Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov info@nezkakoritnik.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto nezkakoritnik.si, kajti zadnje, kar bi si želeli je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.

Osebna izkaznica:  Športne storitve, Petra Nežka Koritnik s.p., Radež 6a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija Telefon: 040 429 442, e-naslov: info@nezkakoritnik.si,  kontaktna oseba: Petra Nežka Koritnik

Piškotki

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih brskalniki kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš računalnik med brskanjem po spletu. Več informacij o tem, kaj piškotki so, lahko najdete tukaj.

V skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo na našo spletno stran namestili obvestilo o uporabi piškotkov, hkrati pa smo vam omogočili tudi izbiro, katere piškotke želite uporabljati in katere ne.

Vrste piškotkov na naši spletni strani:

1. Obvezni piškotki

Obvezni piškotki, so tisti piškotki, ki jih spletna stran potrebuje za pravilno delovanje. To so na primer piškotki, ki skrbijo za seje prijavljenih uporabnikov (administratorji, moderatorji strani), to so tudi piškotki, ki se naložijo na vaš računalnik zaradi tega, da ob naslednjem obisku vemo, katere od ostalih piškotkov dovolite in katere ne. Na osnovi informacij v teh piškotkih se delovanje in prikaz spletne straniJasmina Turnšek s.p. prilagaja vam.

2. Statistika obiska

Upravljalci spletnega mesta lj.si želimo vedeti, kje se naši obiskovalci zadržujejo, katere od posameznih vsebin so najbolj obiskane in od kod sploh pridete na našo spletno stran. To je naša edina povratna informacija in večinoma edini stik z našimi obiskovalci. Zaradi tega beležimo statistiko ogledov. Na podlagi piškotkov, ki jih naložimo na vaš računalnik, lahko vemo ali ste prišli k nam prvič, ali pa ste naš redni obiskovalec.

3. Ostali piškotki (3rd partiy cookies)

Ti piškotki skrbijo za pravilno nalaganje vtičnikov družabnih omrežij, kot so recimo Facebook, Twitter, Linked-in. V isto kategorijo spadajo tudi video vsebine naložene iz skupnosti Youtube in Vimeo. Piškotki družabnih omrežij kot so Facebook, Twitter, Google+ in podobni beležijo največ informacij o uporabnikih in tako potencialno najbolj ogrožajo vašo zasebnost.

Na spletni strani Jasmina Turnšek s.p. se piškotki socialnih omrežij NE nalagajo avtomatsko, temveč zgolj na izrecen zahtevek obiskovalca s klikom na logo posameznega dužabnega omrežja. Nad morebitnimi piškotki, ki se naložijo ob kliku, upravljalci Jasmina Turnšek s.p. nimamo vpliva.

Katere piškotke uporablja spletno mesto Jasmina Turnšek s.p.?

Uporabljamo naslednje piškotke:

1. Obvezni za delovanje strani

cc_necessary

cc_analytics

To so obvezni piškotki, v njih si zabeležimo ali se strinjate z uporabo posamezne vrste piškotkov ali ne. Ti piškotki imajo trajanje malenkost manj kot 365 dni.

2. Statistika obiska

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

To so piškotki, ki jih uporablja orodje Google Analytics. Omogočajo nam, da lahko opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani. Ti piškotki imajo tranjanje do 2 leti.

Can Google identify me based on these cookies?

Kratek odgovor je NE. Google ne more nikogar osebno identificirati na podlagi tega zapisa. Za vsako spletno stran, ki uporablja Google Analytics ima posamezni uporabnik spleta različne identifikatorje, ki se generirajo naključno.

3. 3rd partiy cookies

V primeru da s klikom vključite katerega od socialnih vtičnikov, je mogoče, da vam le to vstavi svoj piškotek. Nad temi piškotki spletno mesto Jasmina Turnšek s.p. nima vpliva, zaradi tega družabnim omrežjem nalaganje piškotkov preprečimo, dokler obiskovalci tega izrecno ne zahtevajo s klikom. S klikom na ikono družabnega omrežja se zaženejo vtičniki, ki vam lahko nastavijo svoje piškotke in nad njimi nimamo nadzora. Nalaganju piškotkov se lahko preprosto izognete tako, da vtičnikov ne aktivirate. Vtičniki, ki jih uporabljamo so vtičniki družabnih omrežij Twitter, Facebook in Google+.

Se lahko v celoti izognem nalaganju piškotkov?

V kolikor sploh ne želite, da se piškotki iz naše strani nalagajo na vaš računalnik, lahko to možnosti izklopite v nastavitvah vašega brskalnika. V tem primeru ne boste prejeli nobenega piškotka.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
V kolikor vaš brskalnik takih nastavitev ne podpira, predlagamo, da ga nemudoma nadomestite s sodobnejšim in varnejšim. Velika večina brskalnikov v uporabi (99%) vsebuje možnost nastavitve stopnje vaše zasebnosti in tudi možnost onemogočanja nalaganja piškotkov.

bottom of page